• کارت حضور و غیاب

  کارت حضور و غیاب

  (1)
  این کارت هوشمند برای ثبت تردد در دستگاه های تیک باکس می باشد و به همراه تمامی دستگاه ها، به ازای تعداد کارکنان مورد نظر مشتری ارسال می گردد. مشتریان قبلی تیک باکس در صورتی که نیاز به تعداد کارت بیشتری دارند، می توانند تعداد مورد نیاز، با چاپ و بدون چاپ را انتخاب نمایند تا کارت های جدید برای مشتری صادر گردد. *برای تعداد بالای 30 کارت، اشتراک سالیانه با فرمول مجزا محاسبه می گردد.
 • تگ ریست

  تگ ریست

  (0)
  تگ ریست به همراه تمامی دستگاه های تیک باکس ارسال می شود. این تگ برای ریست کردن دستگاه و بازگرداندن تنظیمات دستگاه به حالت اولیه برای تعریف وای فای جدید است و همانند کارت، کار می کند. مشتریان تیک باکس درصورتی که این تگ را به هردلیلی گم کرده اند یا نیاز به تگ ریست اضافه دارند، می توانند مجددا از این تگ ریست خریداری کنند .