کسری کار و قوانین کار برای غیبت چیست

رعایت نظم و انضباط در هر شرکت و سازمانی الزامی است. پرسنل باید مطابق با ساعتهای مشخص در محل کار حاضر شوند و مطابق با این ساعت ها نیز محل کار خود را ترک نمایند. گاهی اوقات افراد به هر دلیلی با تاخیر وارد و یا با تعجیل خارج می شوند. همچنین غیبتهای میان روز یا روزانه نیز منجر به عدم حضور فرد در محل کار و درنتیجه کسری کار میگردد. کسری کار معمولا به دلایل بالا  و یا عدم حضور بدون اجازه در محل کار صورت می‌گیرد که در هر شرکت یا سازمانی متناسب با قوانین و ضوابط مرسوم در آن اعمال می‌شود. این غیبتها اگر موجه نباشند، باعث کسر کارکرد و درنتیجه کسر حقوق در زمان محاسبه حقوق و دستمزد میشود.

اکثر شرکت ها و سازمان ها از قوانین اداره کار برای پرداخت حقوق و دستمزد و همچنین محاسبه کسری کار و غیبت استفاده می کنند.

اگر در مجموعه خود از دستگاه حضور و غیاب استفاده کنید، می توانید به راحتی تمام غیبت ها، تاخیر ، تعجیل، اضافه کاری و کسری کار را محاسبه کنید و به سیستم حقوق و دستمزد انتقال دهید.

قوانین تاخیر و تعجیل

دیر رسیدن و یا زود ترک کردن محل کار توسط یک کارمند به معنی تاخیر و تعجیل است و منجر به کاهش حضور افراد در محل کار می شود. در نتیجه به دوحالت این کسری کار محاسبه می شود:
۱- کسر کارکرد و غیبتهای پیش آمده منجر به کاهش ساعات کار از میزان ساعات موظفی می شود. در این حالت کسری کار برای پرسنل محاسبه میشود و کارفرما میتواند از حقوق فرد به همان میزان کسر نماید.
۲-اگر در محاسبه ساعات کاری پرسنل، مدت زمان موظفی فرد تکمیل شود، این کسری ساعات کار منجر به کسر از ساعات اضافه کاری فرد می شود.

همچنین در روزهای تعطیل از جمله تعطیل رسمی، تعطیل داخلی و جمعه ها تمامی ساعات کاری به صورت اضافه کار محاسبه می گردند. در واقع تاخیر و تعجیل در روزهای تعطیل لحاظ نمی گردد و جریمه ای نیز تعلق نمی گیرد .

کسری کار غیبت

غیبت موجه و غیر موجه چیست

غیبت غیر موجه و عدم حضور به موقع در محل کار(تاخیر) یا خروج زودهنگام(تعجیل) یکی از موارد مهم انضباطی قانون کار است. اداره کار برای این غیبت ها مصوباتی در قالب قوانین کار برای غیبت و کسری کار در نظر گرفته است. رعایت این قوانین الزامی است و مشمول تمامی کارکنان می باشد. غیبت های موجه می تواند شامل مرخصی ها و موارد زیر باشد:

– مرخصی بدون حقوق

– مرخصی استحقاقی

– در مواقع خاص مرخصی باحقوق که شامل موارد زیر است:

  • حداکثر 1 هفته مرخصی برای فوت پدر، مادر، همسر یا فرزند
  • مرخصی حداکثر 4 روز برای فوت خواهر یا برادر
  • حداکثر 2 روز مرخصی برای تولد فرزند
  • احضار به مراجع قضایی
  • استفاده از مرخصی ازدواج حداکثر 3 روز

– مرخصی ساعتی(بین روز) که از مرخصی استحقاقی کسر می گردد

– مرخصی استعلاجی در مواقع بیماری با ارائه گواهی پزشکی

–  زایمان و استفاده از مرخصی

تیک باکس دستگاه حضور و غیاب آنلاین است که تمامی محاسبات مربوط به کارکرد پرسنل، غیبت ها، کسری کار، تاخیر، تعجیل و … را محاسبه می کند. درنتیجه شما می توانید به صورت لحظه ای و با هرسیستمی و از هرجایی به این اطلاعات درسترسی داشته باشید.

حضور و غیاب تیک باکس