حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱

 حقوق و دستمزد کارگران در سال 1401، ۵۷.۴ درصد و میزان دریافتی کل کارگران ۵۳.۵ درصد افزایش یافت. در واقع حداقل میزان حقوق کارگران، برای یک خانوار متوسط ۳ نفره که مبنای محاسبات ما قرار دارد، به ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان رسید.

 علاوه بر افزایش ۵۷.۴ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال 1401، بن کارگری نیز  به ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن به ۶۵۰ هزار تومان رسید. سنوات ماهانه کارگران نیز ۲۱۰ هزار تومان شد.

کارگرانی که سابقه کار ندارند و فاقد اولادند ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان دریافتی ماهانه خواهند داشت.

جدول حقوق و دستمزد کارگران در سال 1401

نرخ افزایش حقوق بازنشستگان

بر اساس مصوبه مجلس، حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی در سال ۱۴۰۱، ۵ میلیون تومان تعیین شد و میزان افزایش حقوق و دستمزد آن ها ۱۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش می یابد. حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی مذکور، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، نباید از 50 میلیون ریال کمتر باشد.

 

معافیت مالیاتی در سال ۱۴۰۱

بر اساس گزارش‌ها، سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولت، ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شد. به این ترتیب، نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و همچنین سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال از مبلغ ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تومان متغیر است. این نرخ مالیات بر اساس مازاد درآمد درصد افزایش زیر را خواهد داشت:

  • تا ۱۵۰ میلیون تومان= مشمول مالیات سالانه %۱۰
  • از ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان= مشمول مالیات سالانه %۱۵
  • از ۲۵۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان= مشمول مالیات سالانه %۲۰
  • از ۳۵۰ میلیون تومان بیشتر = مشمول مالیات سالانه %۳۰