تعریف شیفت کاری در حضور و غیاب

یکی از دغدغه های مدیریت در هر کسب و کاری اعم از کسب و کارهای کوچک و بزرگ، کنترل عملکرد پرسنل، نظارت بر ورود و خروج و تردد آن ها و مدت زمان کار پرسنل می باشد.

حضور و غیاب و تعریف شیفت کاری برای پرسنل و گروه بندی آن ها لازمه هر شرکت و سازمانی است. شما می توانید با تعیین تمام جزییات ورود و خروج، تاخیر ها، تعجیل ها و اضافه کاری ها ببرای پرسنل شیفت کاری تعریف نمایید و حضور و غیاب آن ها را مدیریت کنید.

انواع شیفت های کاری برای حضوروغیاب پرسنل

1- شیفت ثابت

این شیفت بیشترین کاربرد را دارد.در صورتی که پرسنل موظف بوده در ساعت معینی در محل کار حضور داشته باشند و در ساعت خاصی هم محل کار را ترک نماید، از شیفت ثابت استفاده می شود.

معمولاً ماهیت اکثر شغل‌های اداری، شرکتی و .. بدین شکل می باشد.به این نوع شیفت،‌ شیفت ساده یا اداری نیز گفته می‌شود.

هر گونه تاخیر در ورود یا تعجیل در خروج از محل کار، به عنوان کسر از کار محسوب می شود و در نمایش تردد کارمندان تمامی این موارد نشان داده و محاسبه می شود.

همچنین می توان برای ورود قبل از ساعت شروع کار و خروج بعد از ساعت پایام کار، اضافه کاری تعریف کرد.

در این شیفت تمامی روزهای تعطیل رسمی تقویم و تعطیلات داخلی تعطیل می باشد و حقوق، مزایا و بیمه در این روز حتی بدون حضور فرد نیز محاسبه می شود. ولی در صورت حضور فرد در محل کار در روز های تعطیل، به صورت اضافه کاری برای آن شخص محاسبه می گردد.

2- شیفت آزاد

در شیفت آزاد، زمان ورود و خروج کارکنان اهمیت ندارد و فقط مدت زمان کاری هر شخص مهم است.برای مثال شخص می تواند از بازه زمانی 8 صبح تا 12 شب موظفی 8 ساعت خود را پر کند و بیشتر از موظفی، اضافه کاری محسوب می گردد. در واقع ملاک اصلی، مدت زمان حضور پرسنل در محل کار است.

3- شیفت شناور

در شیفت ثابت، می توان حالت شیفت شناوری تعریف کرد. در این حالت تأخیر اول وقت با اضافه کار آخر وقت سر به سر می‌شود. مثلا یک در یک شیفت ثابت با ساعت شروع کار 8:00 و پایان کار 16:00 ، شخصی ساعت 08:20 وارد محل کار خود شده و در ساعت 17:20 از محل کار خود خارج می شود، در صورت فعال بودن حالت شناور در در این شیفت، برای تاخیر صبح تاخیری محاسبه نمی شود و برای اضافه کارکرد بعد از ساعت پایان کار، اضافه کاری محاسبه نمیگردد. 

4- شیفت آزاد ساعتی

 در شیفت آزاد ساعتی، زمان ورود و خروج و مدت زمان کارکرد پرسنل اهمیت ندارد. در واقع این شیفت ساعت کارکرد ثابتی ندارد و هیچ ساعت کاری برای آن تعریف نمی‌شود.

مجموع کارکرد در شیفت ساعتی به میزان حضور پرسنل در محل کار وابسته است. ممکن است در یک هفته، شخصی 20 ساعت در هفته کار کند و شخص دیگر 50 ساعت.

فرقی نمی‌کند که پرسنل چند ساعت در روز کار کنند. در انتهای ماه، تمام ساعات کارکرد پرسنل در طول ماه جمع زده خواهد شد و بر اساس آن دستمزد پرداخت می‌گردد.

در شیفت ساعتی، معمولاً‌ کسر کار محاسبه نمی‌شود، چرا که ساعات خاصی جهت ورود و خروج پرسنل و مدت زمان موظفی خاصی جهت حضور در محل کار در نظر گرفته نمی‌شود.

البته در برخی موارد پرسنل موظف به حضور مدت خاصی در محل کار هستند ، مثلاً 44 ساعت در هفته، امّا آزادند تا در طی هفته این 44 ساعت را پر کنند.

5- شیفت متغیر(نوبت کاری)

در این شیفت می توان برای کارکنانی که به صورت گردشی و براساس الگوی گردش شیفت حضور دارند شیفت تعریف کنیم.

در این نوع شیفت نیز،‌ پرسنل موظفند در ساعت‌های کاری تعیین شده در محل کار خود حاضر شوند و میزان تاخیر و تعجیل و اضافه کاری نیز بسته به ساعت‌های ورود و خروج و سیاست‌های تعیین شده در سازمان محاسبه می‌گردد.

برای مثال در یک کارگاه 3 گروه داریم که به صورت چرخشی در شیغت صبح، شیفت عصر و شیفت شب و با یک ضریب چرخش مثلا به صورت هفتگی باید در محل کار حاضر شوند.

گروه اول :‌ 7 روز اول صبح کار ، 7 روز دوم عصر کار و 7 روز سوم شب کار

گروه دوم :‌ 7 روز اول عصر کار ، 7 روز دوم شب کار ،‌7 روز سوم صبح کار 

گروه سوم :‌ 7 روز اول شب کار ، 7 روز دوم صبح کار ،‌7 روز سوم عصر کار

6- شیفت متغیرچند بازه رمانی در روز)

وقتی مجموعه ای کارمندانی دارد که هر روز به جای یک بازه ساعت کاری، در دو بازه ساعت کاری باید در محل کار حضور داشته باشند.

به عنوان مثال در یک فروشگاه کارمندان بخش فروش باید از ساعت 8 صبح تا 14 حاضر شوند و سپس 2 ساعت تعطیل می شوند و پس از آن از ساعت 16 تا 20  دوباره باید حضور داشته باشند.

7- شیفت متغیر(نامنظم)

برخی از شغل‌ها مانند پرستاری به شکلی است که ساعت کاری منظمی ندارد و حضور کارکنان از قاعده خاصی پیروی نمی‌کند. در این شیفت ممکن است فردی دو روز صبح کار و سپس یک روز شب کار یا عصر کار باشد و شاید در بین ایام کاری، یک یا چند روز استراحت داشته باشد.

ایام و ساعات کاری در این شیفت ‌ها معمولاً‌ اول هر ماه مشخص می‌شود و در هر ماه نسبت به ماه قبل تغییر می‌کند.

 

به اشتراک گذاری مقاله